Medlemmar & intressenter

Femton medlemmar

ABF Gotland, Coop Gotland, Folkuniversitet, Gotlands Läns Hembygdsförbund, Hushållningssällskapet, Krukmakarens Café,
Kunskapscaféerna, 
LRF Gotland, Länsbygderådet, Region Gotland, Riksbyggen, SeleneKollektivet, Stadsmissionen, Studie-förbundet Vuxenskolan, Visby Stadsodling

 

 

 

Organisation

Coompanion arbetar nätverksbaserat för att främja det gotländska företagandet. I nätverket ingår bl a medlemmar, finansiärer och syster- eller moderorganisationer.

Det finns även ett antal intressenter enligt nedanstående:

Bli medlem

Coompanion Gotland är de ekonomiska föreningarnas, kooperativa företagens, de sociala företagens och kooperationsfrämjarnas samorganisation på Gotland.

Medlem i Coompanion Gotland kan man bli som:

  • Företag / entreprenör
  • Organisation¹
  • Myndighet
  • Enskild person

(¹ organisation är de som inte är företag eller myndighet, t ex ideell förening)

Ett krav för medlemskap är att man delar Coompanions grundvärderingar och aktivt arbetar med frågor inom miljö, etik och socialt ansvar på ett strukturerat sätt.

Bli medlem i organisationen och få tillgång till erfarenheter och resurser i vårt breda nätverk.

Skriv eller maila till oss så skickar vi information, stadgar och inbetalningskort.

Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på startsidan.

loggaRegion1
loggaAbf1
loggaHemb1
loggaHush1
loggaCoop1
loggaLrf1
loggaLansb1
loggaRiksb1
loggaSelen1
loggaVuxenskolan1
loggaHassela1
loggaMiljoverk1