Organisation

Styrelsen 2016

Vid årsmötet den 16 mars 2016 valdes följande poster i styrelsen för verksamhetsåret 2016.

Styrelsepost Namn Telefon
Ordförande: Conny Kristensen Gahnström 070-433 12 09
Vice ordförande: Lars Danielson 072-531 51 12
Ledamöter: Eva Jupiter 070-729 91 49
Jan Svensson 070-821 89 40
Pernilla Soland 070-447 72 67
Lars Gustafsson 070-574 58 26
Suppleanter: Rebeca Gajardo Angel 073-957 72 48
Vakant

Valberedning & revisorer

Funktion Namn Telefon
Sammankallande Mats Ladebäck 070-832 03 43
Revisor Sudrets Redovisningsbyrå 0498-48 13 45

Anställda

Roll Namn Epost
Verksamhetsledare
& rådgivare
Thomas Jertfelt Gustafsson thomas.jg@coompanion.se
Ekonomi & administration Anette Medbom anette.medbom@coompanion.se
Projekt ”NyStart” Jamal Hima nystart@coompanion.se