Ekonomisk kartläggning version 1

Monterad och rubricerad bild till nyhet om ekonomisk kartläggning för Coompanion Gotland.

Version 1 av den ekonomiska kartläggningen är klar. De ledande arbetsintegrerande sociala kooperativen som i siffror omsätter mest både vad gäller personal och ekonomiskt redovisade miljonbelopp är Suderviljan, Lövstakooperativet och Återanvändarna.

Materialet kommer att presenteras i form av excel-statistik och rapporteras i bläddringsbar flash-fil. I skrivandes stund är detta delvis konfidentiellt och inte helt färdigställt.

För kooperativens kännedom kommer ett flash-program att ptesenteras där man som ekonomiskt ansvarig kan logga in och ta del av statistiken.

Bildserie på verksamheter och representation i Coompanion Gotland.

Foton på verksamheter och diverse representation av gotländska arbetsintegrerande sociala kooperativ.