Årsmöte Coompanion Gotland

Bild på Coompanion Gotlands ordförande Mats Ladebäck tagen i samband med årsmötet i mars 2014.

Torsdagen den 20 mars hade Coompanion Gotland årsmöte. Mats Ladebäck lämnade
tillfälligt över klubban till årsmötesordförande Lena Broén som klubbade igenom dagordningen traditionsenligt.

Det har hänt mycket inom Coompanion under verksamhetsåret 2013. Thomas J Gustafsson gick igenom verksamhetsberättelsen och det ser bra ut på många sätt. Under 2013 haft ca 25 grupper och 75 personer i rådgivning. Under året har Coompanion informerat drygt 350 personer om sin verksamhet vilket är en öknng med 10 % jämfört med 2012.

Verksamheten består av många olika delar exempelvis företagsrådgivning, lokala konsultuppdrag, nationella uppdrag, projektledning osv. Styrelsen har tidigare antagit en strategi att Coompanion Gotland ska ha fokus på arbetsintegrerande sociala företag. Utbildningar för ekonomi, marknadsföring, styrelsearbete och marknadsföringsarbete har genomförts inom ramen för projektet Gotland Social Network. Olika typer av evenemang har arrangerats som exempelvis två seminarier under almedalsveckan, FINSAM-dagar, marknadsföringsdagar på Kongresshallen Visby Strand, företagardagar i Bunge, representation på Maries Café etc.

Mer information om projektet Gotland Social Network finns på GSN:sidan. Under exempelvis menyvalet resultat finns analys och sammanfattning publicerat för projektet under 2013.

Thomas J Gustafsson går igenom verksamhetsberättelsen på Coompanion Gotlands årsmöte i mars 2014.

Thomas J Gustafsson går igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013.

Thomas berättade vidare att enligt resultat från enkätsvar har Coompanion Gotland förhållandevis goda resultat med avseende på kundnöjdhet. På en fyrgradig skala över “nöjdhet” ger kunderna Coompanion Gotland näst högst betyg och 100 % tyckte att det var lätt att få tid och blev positivt bemötta. Även om man bara lyckades hjälpa till med start av ett företag under 2013 har man hittills i år redan startat 5 stycken. Flera både lokala och till viss del nationella projekt och uppdrag har tagits tag i. Under måndag och tisdag 24-25 maj besöker Ulla-Stina, ekonomiansvarig på Coompanion, och Thomas J Gustafsson Coompanion Sverige för vidare planering och arbete med projektet AIVO. AIVO syftar till att engagera organisationer för vård och omsorg av icke vinstutdelande företag.

Det har hänt mycket i Coompanion Gotlands verksamhet under 2013 vilket också framgår i förvaltningsberättelsen. Nettoomsättningen har exempelvi ökat från 1.7 miljoner 2012 till 2.7 miljopner år 2013. Vidare gick Mats Ladebäck igenom revisionsberättelsen och stämman fastställde balans och resultaträkning.
Nya poster i styrelsen valdes för 2014. Coompanion avtackade avgående suppleant i styrelsen, Yngve Andersson, med en bok om företagande.

Efter årsmötet vidtog diskussioner i mindre grupper och gemensamt fika bestående av smörgåstårta och kaffe. Smörgåstårtan som levererats av Visby Catering smakade utsökt och Coompanion vill passa på att berömma Johnny Lundgren och övrig personal på Visby Catering för den delikata smörgåstårtan med bl a handskalade räkor.

Bild på Lena Broén, sektionschef på arbetsförmedlingen, och Inge Gustavsson, verksamhetsledare vid Miljöverkstan Merkurius.

Årsmötesordförande Lena Broén , sektionschef på arbetsförmedlingen i Visby och Inge Gustavsson, verksamhetsledare vid Miljöverkstan Merkurius.

Inge Gustafsson, en av ledamöterna i Coompanion Gotland, arbetar i vanliga fall som en av de ansvariga för verksamheten i Miljöverkstan Merkurius. Det råder just nu fullt löd vid Miljöverkstan och totalt är 27 personer delaktiga i verksamheten. Våren kom tidigt och just nu arbetar man t ex med att förbereda växthus och odlingar inför sommarsässongen.

Fler bilder från årsmötet finns publicerade på facebook enligt:
Coompanion Gotland Facebook