Aktuellt


Välkommen till Öppet Hus på Coompanion Gotland
Publicerat den 21 november, 2017Enkät vid rådgivning
Publicerat den 21 november, 2017

Till Er som vill eller funderar på att starta företag, kommer till Coompanion Gotland på en rådgivning, så vill vi gärna att ni fyller i enkäten – se länk nedan. Självklart är denna enkät frivillig och helt anonym. Vi har som mål att hela tiden förbättra och höja kvalitén på vårt arbete och detta är en del i detta arbete.

Tack på förhand!

Länk till enkäten:Inbjudan till Seminarium!
Publicerat den 19 september, 2017

Välkommen till ett seminarium om de Globala Målen

för hållbar utveckling

 

den 12 oktober klockan 08:00 till 12:00 i Aulan, Donnerska huset.

 

Parul Sharma, ordförande i 2030-delegationen som har regeringens uppdrag att stimulera och stödja genomförandet av de globala hållbarhetsmålen, kommer att leda ett seminarium:

”Hur kan gotländska företag bidra till att nå de Globala målen[1]?

 

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. För alla människor. Om målen ska fungera måste vi känna till dem.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål. Den nya agendan har år 2030 som målår, därav namnet Agenda 2030.

Parul Sharma, är människorättsjurist, och har under sin karriär hunnit vara rådgivare i både EU-kommissionen och på Amnesty, jobbat på Sandvik och Stora Enso och arbetar nu på advokatfirman Vinge med människorätts- och antikorruptionsfrågor.

Hållbara Gotland är ett nystartat nätverk för företag och organisationer[2] som arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta är vårt första seminarium och vi har ett introduktionspris för icke-medlemmar: 795:- inklusive frukost.

Anmälan görs till pia@hållbaragotland.se före den 6 oktober (anmälan är bindande).

seminarium om de Globala Målen dem 12 oktober

 

[1] http://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/

[2] Svenska Spel, Destination Gotland, Själsö Fritid, Imse Vimse, CoompanionGotländskt Kooperativ nominerat till “Årets Kooperativ”
Publicerat den 14 november, 2016

Årets kooperativ i Sverige är en tävling som anordnas av Coompanion Sverige. Runt om i landet utses regionala Årets kooperativ bland de 25 regionala Coompanion som finns. I år – 2016 – har 11 bidrag skickats in och fyra av dem går vidare till den nationella tävlingen. En jury utser vilka kooperativ som går vidare för omröstning på webben som är öppen för alla. Det är alltså du tillsammans med med juryns röster som avgör vem som blir Årets Kooperativ 2016.

Här kan du läsa vilka Kooperativ som blev nominerade:

 Coompanion antar utmaning inom cafébranschen
Publicerat den 3 september, 2014

Försäljning av fika i nystartade Caféet Solrosen på Wisbygymnasiet södra.

Coompanion Gotland har startat cafeverksamhet vid Wisbygymnasiet.

Bilden är från det  cafeet Nyfiket.

Vid cafe Nyfiket kan elever på Wisbygymnasiet södra köpa fika eller nyttiga frallor eller youghurt. Anneli Klovsjö som ansvarar för Solrosen planerar även för nya alternativ. Kanske kan baguetter med tonfiskröra eller exempelvis glutenfria kokosbollar behaga eleverna.

Hos Birgitta Bodin och Denise Hägg på cafeerna Hackspetten respektive Väduren finns även frukostpaket, också för diabetiker. Utbildningarna vid Pohlhemsgymnasiet är lite mer fysiskt betungande och därför erbjuds matigare alternativ såsom äggmackor, smörgåsar med korv, salami, youghurt.

Under hösten gjordes en enkätundersökning då eleverna fick tycka till om priser, personal och sortiment. Svaren var mycket positiva, och det är tydligt att man uppskattar det som finns. Vi ser över sortimentet och hoppas att nya smörgåsgrillar ska locka……..Tydlig trend på sociala krav
Publicerat den 5 maj, 2014

Sociala företag, Coompanion Gotland samt regionsanställda deltog på föreläsning om offentliga upphandlingar den 29:e April vid Ljusgården.

Det finns många möjligheter att ställa sociala krav vid upphandlingar. Men det är bättre att ställa dem i avtalsvillkoren än som skallkrav. Det var ett av juristen Magnus Josephsons huvudbudskap vid ett seminarium om sociala krav i offentliga upphandlingar som hölls på Visborg den 29 april.

– Vi ser en tydlig trend att sociala krav kommer att öka. Vi har än så länge bara sett början. Krav på sociala hänsyn kommer att göra samma resa som miljökraven gjort. Att ställa miljökrav i en upphandling är en självklarhet idag. Det är bara fantasin som sätter gränser för var sociala krav kan användas, menar Magnus Josephson.

Magnus Josephson är specialiserad på offentliga upphandlingar och rådgivare till myndigheter och företag. Under det senaste året har han varit en efterfrågad föreläsare inom området sociala krav vid upphandlingar.

Vad är ett socialt krav?

Ett socialt krav kan exempelvis vara att den upphandlande myndigheten ställer krav på sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden vid en upphandling. Men det finns inte någon exakt definition.

Magnus Josephson vill beskriva sociala krav som ”världsförbättrarkrav”. Han poängterar att upphandlande myndigheter behöver ta fram policydokument för sociala krav.
Ett gott exempel finns i Göteborg. När det var dags för upphandling av hemtjänst i en av stadsdelarna ställdes kontraktsvillkor för att de anställda skulle ha språkkunskaper i finska och assyriska, samt att en andel av de anställda skulle komma från arbetslöshet eller bidragsberoende.

Sociala företag, Coompanion Gotland samt regionsanställda deltog på föreläsning om offentliga upphandlingar den 29:e April vid Ljusgården.

Innehållet i seminariet varvades med bl a diskussioner och gruppövningar i juridiska frågeställningar. Lou kan vara ganska snårigt men efter diskussioner och eftertanke blir det lite lättare att förstå budskapet.

Sociala krav i avtalsvillkor

Magnus Josephson betonar vikten av att de sociala kraven inte får vara kvalificeringskrav eller utvärderingskrav. Däremot går det bra att sätta sociala krav som avtalsvillkor. Kraven måste vara rimliga i relation till hur situationen på den aktuella marknaden.

En fördel med att ställa de sociala kraven i avtalsvillkoren är att det är fler företag som kan uppfylla kraven, än om kraven hade varit kvalificeringskrav.
– När det ställs i avtalsvillkoren behöver inte företaget ha kraven i sin verksamhet från början utan kan utveckla dem över tid. Kraven blir då inte heller konkurrensbegränsande eftersom de gäller framtida krav. Då ställs samtliga företag som lämnar anbud inför samma framtida kostnadsbild, menar Magnus Josephson.

Lagstöd för sociala krav

I lagen om offentlig upphandling (LOU) beskrivs att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

Kraven för samhällsnytta

Det finns inga tydliga direkta mätbara fördelar för skattebetalarna eller för kvaliteten i tjänsterna som köps när det ställts sociala krav. Därför måste man ta ett vidare perspektiv och se på den totala samhällsnyttan när man vill ställa sociala krav, säger Magnus Josephson.

Sociala företag, Coompanion Gotland samt regionsanställda deltog på föreläsning om offentliga upphandlingar den 29:e April vid Ljusgården.

I samband med föreläsningen bjöds publiken efter halvtidspaus på underhållnig av Mats Nilmalm. På gitarr framförde han en låt han skrivit själv. Mats representerade kooperativet Baltic Sea Design, ett av ett tiotal gotländska sociala företag.

Möjlighet för sociala företag

Genom att ställa sociala krav i upphandlingar utökas möjligheterna för sociala företag att verka som leverantörer eller underleverantörer. Sociala företag har som mål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i arbetslivet samtidigt som de producerar varor eller tjänster. En viktig grund för de sociala företagen är medarbetarnas delaktighet i företagen. På Gotland finns idag sju sociala företag.

Seminariet arrangerades av projektet för utveckling av sociala företag som drivs av socialförvaltningen i Region Gotland. Medarrangörer var Almi Företagspartner, Coompanion, Företagarna samt samordningsförbundet Finsam Gotland. Bland de 70 deltagarna fanns representanter från näringslivet, de sociala företagen, politiker och tjänstemän.

Mer info och bilder finns publicerade på facebook enligt:
Coompanion Gotland FacebookMarknadsföringsdag vid P18
Publicerat den 28 april, 2014

Personal från sociala företag utför markvård vid P18 i samband med marknadsföringsdag den 25 april 2014.

Under förmiddagen den 25:e april visade gotländska sociala företag upp sin verksamhet vid P18 området. Det blev ett uppskattat arrangemang till stor glädje och nytta för både besökare i området och deltagande kooperativ.

Totalt ca 100 besökare informerades om de sociala kooperativens verksamhet och kunde se på när de kooperatörer som arbetar med trädgård och fastighetsskötsel gjorde iordning parken på P18:s kasernområde. Flera nyfikna kunder köpte blommor, trädgårdsartiklar etc. Samtliga åskådare, deltagare och arrangörer bjöds på kaffe och kaka.

Vädret var märkvärdigt vackert med blå himmel och solsken. Dock blåste det tvärdrag vilket ställde till det lite för rollups-affischerna. De fick helt sonika flyttas över till väggen bredvid Regionens entré, och mot den röda tegelfasaden såg det riktigt företagsmässigt ut. Som en reklamskylt framför kolosseum ungefär. eller hur?

Vackert blev det i parken vid Visborgsområdet i alla fall. Stora högar av skräp och löv togs om hand
med pressennings-bingar. Bravo, bravo, ingenting att anmärka på. Kaffet smakade perfekt i vårsolen med en kaka till.

Montage av bilder tagna i samband med marknadsföringsdag för gotländska sociala kooperativ den 25 april 2014.

Montage av bilder tagna i samband med marknadsföringsdag för gotländska sociala kooperativ den 25 april 2014.

Deltagande sociala företag var Visby Catering, Suderviljan, Återanvändarna samt Gotlands Skog & Miljö. Lövstakooperativet, det sociala arbetsintegrerande kooperativet mitt på ön, närmare bestämt i Roma, kunde inte delta vid marknadsföringsdagen. De hade annat att göra och var tvungna att tacka återbud. Nåja, vad är väl en dag på
Visborg jämfört med Roma Kungsgård och trädgårdar och trakter vid Lövsta måntro?

Fler bilder samt bilder i större format finns publicerade på facebook enligt:
Coompanion Gotland FacebookÅrsmöte Coompanion Gotland
Publicerat den 24 mars, 2014

Bild på Coompanion Gotlands ordförande Mats Ladebäck tagen i samband med årsmötet i mars 2014.

Torsdagen den 20 mars hade Coompanion Gotland årsmöte. Mats Ladebäck lämnade
tillfälligt över klubban till årsmötesordförande Lena Broén som klubbade igenom dagordningen traditionsenligt.

Det har hänt mycket inom Coompanion under verksamhetsåret 2013. Thomas J Gustafsson gick igenom verksamhetsberättelsen och det ser bra ut på många sätt. Under 2013 haft ca 25 grupper och 75 personer i rådgivning. Under året har Coompanion informerat drygt 350 personer om sin verksamhet vilket är en öknng med 10 % jämfört med 2012.

Verksamheten består av många olika delar exempelvis företagsrådgivning, lokala konsultuppdrag, nationella uppdrag, projektledning osv. Styrelsen har tidigare antagit en strategi att Coompanion Gotland ska ha fokus på arbetsintegrerande sociala företag. Utbildningar för ekonomi, marknadsföring, styrelsearbete och marknadsföringsarbete har genomförts inom ramen för projektet Gotland Social Network. Olika typer av evenemang har arrangerats som exempelvis två seminarier under almedalsveckan, FINSAM-dagar, marknadsföringsdagar på Kongresshallen Visby Strand, företagardagar i Bunge, representation på Maries Café etc.

Mer information om projektet Gotland Social Network finns på GSN:sidan. Under exempelvis menyvalet resultat finns analys och sammanfattning publicerat för projektet under 2013.

Thomas J Gustafsson går igenom verksamhetsberättelsen på Coompanion Gotlands årsmöte i mars 2014.

Thomas J Gustafsson går igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013.

Thomas berättade vidare att enligt resultat från enkätsvar har Coompanion Gotland förhållandevis goda resultat med avseende på kundnöjdhet. På en fyrgradig skala över “nöjdhet” ger kunderna Coompanion Gotland näst högst betyg och 100 % tyckte att det var lätt att få tid och blev positivt bemötta. Även om man bara lyckades hjälpa till med start av ett företag under 2013 har man hittills i år redan startat 5 stycken. Flera både lokala och till viss del nationella projekt och uppdrag har tagits tag i. Under måndag och tisdag 24-25 maj besöker Ulla-Stina, ekonomiansvarig på Coompanion, och Thomas J Gustafsson Coompanion Sverige för vidare planering och arbete med projektet AIVO. AIVO syftar till att engagera organisationer för vård och omsorg av icke vinstutdelande företag.

Det har hänt mycket i Coompanion Gotlands verksamhet under 2013 vilket också framgår i förvaltningsberättelsen. Nettoomsättningen har exempelvi ökat från 1.7 miljoner 2012 till 2.7 miljopner år 2013. Vidare gick Mats Ladebäck igenom revisionsberättelsen och stämman fastställde balans och resultaträkning.
Nya poster i styrelsen valdes för 2014. Coompanion avtackade avgående suppleant i styrelsen, Yngve Andersson, med en bok om företagande.

Efter årsmötet vidtog diskussioner i mindre grupper och gemensamt fika bestående av smörgåstårta och kaffe. Smörgåstårtan som levererats av Visby Catering smakade utsökt och Coompanion vill passa på att berömma Johnny Lundgren och övrig personal på Visby Catering för den delikata smörgåstårtan med bl a handskalade räkor.

Bild på Lena Broén, sektionschef på arbetsförmedlingen, och Inge Gustavsson, verksamhetsledare vid Miljöverkstan Merkurius.

Årsmötesordförande Lena Broén , sektionschef på arbetsförmedlingen i Visby och Inge Gustavsson, verksamhetsledare vid Miljöverkstan Merkurius.

Inge Gustafsson, en av ledamöterna i Coompanion Gotland, arbetar i vanliga fall som en av de ansvariga för verksamheten i Miljöverkstan Merkurius. Det råder just nu fullt löd vid Miljöverkstan och totalt är 27 personer delaktiga i verksamheten. Våren kom tidigt och just nu arbetar man t ex med att förbereda växthus och odlingar inför sommarsässongen.

Fler bilder från årsmötet finns publicerade på facebook enligt:
Coompanion Gotland FacebookBilder från Maris Café
Publicerat den 11 december, 2013

Bilder tagna på personer från gotländska socialt arbetsintegrerande kooperativ i samband med intervjuver i Maris Café 6 december 2013.

Fredagen den 6:e december deltog representanter från många av öns sociala företag i Radio Gotlands program Maris Café.

För bilder i större skala besök facebook enligt:
Coompanion Gotland FacebookNotis & bilder Inspiration Finsam
Publicerat den 11 oktober, 2013

Bland många andra partners inom Regionen fanns de gotländska kooperativen representerade på Inspiration Finsam i kongresshallen 9-11 okt.

Den 9-11 oktober genomfördes Inspiration Finsam vid kongresshallen WISBY STRAND.

Bilden över ingressen visar bilder tagna i samband med Inspiration Finsam 2013, vid kongresshallen på VISBY STRAND 9-11 okt.

Bland många andra parter inom Regionen fanns de gotländska sociala arbetsintegrerade kooperativen representerade tillsammans med Coompanion Gotland. Anställda inom Finsams paraply-nätverk och deltagare i organisationens olika projekt bjöds på föreläsningar, utställningar, olika slags information, fika, godis etc.

Läs mer om Region Gotlands parter, målgrupp, tema 2013 osv på Finsam Gotlands hemsida enligt nedanstående länk:

Inspiration Finsam 2013