Aktuellt


Nya broschyren tillgänglig
Publicerat den 6 september, 2013

Bild på den nya broschyren som omfattar samtliga gotländska kooperativ.

Den efterlängtade broschyren för samtliga arbetsintegrerande sociala gotländska kooperativ upphandlades, och trycktes hos Kastås reklam för halvannan månad sedan. Den finns för närvarande tillgänglig hos Coompanion Gotland vid Donnerska huset. Som ni säkert märkt har den även distribuerats lite varstanns och finns till hands bl a på Folkuniversitetet.

Upplagan blev ca 4 000 exemplar och kommer att distribueras till kooperativen inom kort. Broschyren är på många sätt representativ och håller hög kvalitet med avseende på design och visar på ett både personligt och professionellt sätt dessa kooperativ på svenska och engelska. Möjligen förekommer en och annan kråkfot men i det stora hela en mycket bra broschyr som kommer att räcka under lång tid framöver.

En layout som får mig att osökt tänka på en flaska vin. Möjligen kanadensiskt vin, om det nu finns vin i Kanada. Det kan säkerligen broschyrens designer Dwayne Shirley svara för, om nu någon skulle undra. Ett bra utfört hästjobb i alla fall som kommer att representera de arbetsintegrerande sociala gotländska kooperativen helt enligt planerna.

Vidare rollups

Intresset för rollups var till en början ganska skralt från kooperativens sida. Intresset ökade dock allteftersom. Först skulle själva ställningen utgöras av aluminium men efter vidare planering osv. bestämde Coompanion bambu-material istället. Nu har samtliga rollups färdigställts och utprovats. Ställningarna är av bambu och ger en mycket mjukare och mer genuin känsla en den metalliska ställningen. Vad priset ligger på är knappast intressant men vad de kan användas till är mycket mer intressant. Marknaden är ju mycket tung på Gotland. Eller hur, det mullrar av marknader och mässdagar och det är nog bra. Men det gäller att det är kvalitet på grejerna också. Och kvalitet vad gäller mänskliga värderingar, långsiktigt tänkande och hållbar utveckling, det har de gotländska kooperativen väldigt gott om.

FINSAM-dagar representation etc

Planer för FINSAM-dagar, representation etc är under utarbetande. Det finns alltid många alternativ och intressen att styra över och svårt att sia om vilka arbetsintegrerande sociala kooperativ som behöver. Men en sak är säker. En rollups säger mer än 1000 ord. En fjäder i hatten till de kooperativ som kommer att ha tillgång till en sådan.Ekonomisk kartläggning version 1
Publicerat den 6 september, 2013

Monterad och rubricerad bild till nyhet om ekonomisk kartläggning för Coompanion Gotland.

Version 1 av den ekonomiska kartläggningen är klar. De ledande arbetsintegrerande sociala kooperativen som i siffror omsätter mest både vad gäller personal och ekonomiskt redovisade miljonbelopp är Suderviljan, Lövstakooperativet och Återanvändarna.

Materialet kommer att presenteras i form av excel-statistik och rapporteras i bläddringsbar flash-fil. I skrivandes stund är detta delvis konfidentiellt och inte helt färdigställt.

För kooperativens kännedom kommer ett flash-program att ptesenteras där man som ekonomiskt ansvarig kan logga in och ta del av statistiken.

Bildserie på verksamheter och representation i Coompanion Gotland.

Foton på verksamheter och diverse representation av gotländska arbetsintegrerande sociala kooperativ.Frukostseminariet den 2:a juli
Publicerat den 3 juli, 2013

Bild till reportage från Coompanion Gotlands frukostseminarium vid skeppsbron 18 i Visby hamn under Almedalsveckan.

Coompanion Gotlands frukostseminarium den 2:a juli gav publiken ett mångsidigt och inspirerande almedals-evenemang med presentationer av bl a Thomas J. Gustafsson Coompanion Gotland, Göran Kull, ordförande Lövstakooperativet och Eva Carlsson från Tillväxtverket.

Bilden till vänster över ingressen visar representanter från Lövstakooperativet och
till höger, Eva Karlsson Tillväxtverket.

Representanter från Lövstakooperativet berättade om sin verksamhet och informerade exempelvis om vilka förutsättningar och resurer som finns men också om utmaningar och olika typer av problem att brottas med. Som svar på frågan vad den största interna utmaningen varit säger Lövsta kooperativet så här:

– Vi har alla olika förutsättningar och hinder oavsett företagsroll eller typ av anställning. Det är viktigt att känna glädje när man går till jobbet. Bland de personer som exempelvis genomgår arbetsprövning fokuserar vi aldrig på terapeutisk behandling. Personer med exempelvis funktionshinder är ofta ganska trötta på att bli formellt utredda.

Lövstakooperativet berättar vidare att det är viktigare att känna en arbetsgemenskap, göra saker tillsammans och att hitta egna långsiktigt hållbara lösningar. På Lövstakooperativet har man mycket jobb, bra kundkontakter och har genomfört utbildningar för exempelvis hantering av motorsåg och fönsterrenovering som varit mycket uppskattat.

En viktig resurs som gör att kunderna återkommer är att kooperativet funnits med under lång tid och har byggt upp en solidariskt verksamhet. Organisationen är relativt platt och ledarskap och delegering av arbetsuppgifter har varit svårt och något som kanske behövs extern rådgivning eller strukturellt stöd från nationell froskning för att bygga upp rent organisatoriskt.

Bildmontage till reportage från Coompanion Gotlands frukostseminarium vid skeppsbron 18 i Visby hamn under Almedalsveckan.

Bilder tagna i samband med Coompanion Gotlands seminarium under almedalsveckan. Övre bilden på Eva Karlsson Tillväxtverket, nedre bilderna visar exempelvis besökare och personal vid Lövstakooperativet .

Eva Karlsson från Tillväxtverket har arbetat med utveckling av kooperativt företagande i 12 år. Hon säger att under hennes resa har det hänt mycket men det skulle kunna hända mer. Många vill driva företag och utföra samhällsnytta men förutsättningarna ser väldigt olika ut dels bland personalen och företagen lokalt men också i olika delar i landet. Det finns olika typer av regelverk från försäkringskassan, samarbete i nätverk, förteckningar över arbetsintegrerade företag osv. Mer information om sociala företag finns tillgänglig på webbsidan www.sofisam.se.

Eva Karlsson redogjorde även för nationell historik och statistik för socialt företagande som har blivit större och sysselsätter allt fler personer. Som svar på en fråga till Eva om delegering av arbetsuppgifter så håller för närvarande en forskargrupp på att forska i ämnet som sådant.

Under seminariet ställde publiken både spontana och ledande frågor som besvarades klart och tydligt av ansvarig talare. Seminariet
avslutades med ytterligare synpunkter och diskussioner om socialt företagande och utveckling av gotländska kooperativ.

Fler bilder från seminariet finns på sidan Facebook Gotland Coompanion.10-års jubileum Suderviljan
Publicerat den 11 juni, 2013

10-årsjubiléum för kooperativet Suderviljan

10-årsjubiléum för kooperativet Suderviljan

Suderviljan i Klintehamn firade 10 års-jubileum med pompa och ståt. Drygt 100-talet besökare var samlade utanför det nya växthuset som invigdes dagen till ära.

Först var det välkomsttal och presentation av tillställningen som sådan. Vidare följde en bandklippning som osökt kan få åskådare att tänka på kalle anka som vevar ihop film till en solros och klipper runt till en färdig freesbee-liknande kasett. Nu var det ju förstås ingen galen anka som filmade det hela, tack och lov, men en flaska bubbelvatten skulle vi nog alla gapat stort åt. Inte heller hade det skadat med ett stort A i bakgrunden eller så att säga en stege för den som saknade stafli.

Men det är klart, på en dag av den här kalibern gäller det ju att kulisserna
är välstädade. Mycket snyggt och ordning längs paviljongerna, stil och finness helt enkelt. För betraktaren kan man med lite lust och fägring föreställa sig att här har ansats och trimmats utan klorex och farliga kemikalier mot ogräs och sånt. Kanske har flitiga Lisa varit med iförd läderstävlar upp över knäna och vad som mer kan härledas från personalens utrustning.

Vid entrén intill presentatörerna där bl a Björn Jansson höll tal blåste en saxofonist fanfar. Vidare mingel och underhållning inomhus vidtog med lotteri och servering av rulltårta med delikata mandariner. Kaffe och grädde naturligtvis och ännu mer saxofonspel. Sommarmelodier som
erinran till examen och skolavslutning.

I dag fick alla överraskningsvis höra ett mycket talangfullt pianospel från en av medarbetarna. Att lägga vantarna på ett sådant rhytmiskt spel där tonerna bokstavligen dansar fram och tillbaka, kanske lite som att väva en matta eller spela xylofon, fast väldigt fort, fram och tillbaka är verkligen inte många som fixar så där enkelt. Det var dagens första pris tycker jag.

Den magnifika rhododendron straxt utanför entrén stod i en klass för sig
med rosa blommor och lätt ihoprullade blad.

Den berömde Rhythm & Blues musikern Van Morrison, som har en röst som alltid låtit som en saxofon sjunger faktisk om blommande Rhododendron. Låten heter “High Summer Lyrics” och för er som kan engelska bifogar jag en strof nedan.

She’s standing by the rhododendrons
Where the roses are in bloom…..

Samtiga besökare bjöds på champagne med tillbehör i växthuset. Salta pinnor och chips serverades av. Det pratades endel om att personalen senare i höst kommer att göra en resa till rosengården i Stockholm. För den undrar så ligger rosengården precis längre inåt landet från Djurgården sett i Stockholm.

Champagne korkades upp och flödade i växthuset till alla som hugade att
smaka. Salta pinnar och chips och mycket stöveltramp fram och åter denna festens dag.Ny broschyr till samtliga verksamheter
Publicerat den 26 maj, 2013

Bild tagen utanför folkuniversitetet i samband med planering av ny broschyr.

Coompanion Gotland planerar sedan en tid tillbaka att ta fram en omfattande broschyr över samtliga gotländska kooperativ och sociala verksamheter runt om på ön. Syftet är att översiktligt presentera kooperativen och att användaren ska kunna slå upp detaljerad information och specifika uppgifter om respektive kooperativ verksamhet.

Bilden över gressen visar Dwayne Shirley, grafisk designer och Thomas J. Gustafsson, Coompanion Gotland. Bilden togs av Johan Öberg, Coompanion Gotland, utanför Folkuniversitetet på Miljöverkstan Merkurius domäner i samband med diskussioner om upplägg och utseende.

Den 14:e och 15:e maj gjorde Gotland Coompanion samt Dwayne Shirley, grafisk designer som anlitats externt, en rad besök vid olika kooperativ runt om på södra Gotland. Befintlig verksamhet, aktuella uppdrag och utvecklingsarbetet med marknadsföringen diskuterades. Hyvudsyftet med Coompanions visitationer var att informera och planera för broschyrens upplägg och innehåll.

Broschyren kommer att göras i handboksformat och blir rätt så tjock. Eftersom den kommer att vara en viktig informativ produkt som ska användas under lång tid framöver är målsättningen att trycka i stor upplaga.

Fortfarande återstår besök vid några kooperativ, närmare bestämt vid Miljöverkstan Merkurius och Baltic Art Design som finns stationerade i Visby. De kommer att betas av under onsdagen. Därefter kan det grafiska arbetet med broschyren påbörjas. Thomas J. Gustafsson på Gotland Coompanion låter vidare meddela att upphandlingen med tryckeriet pågår och ännu finns ingen överenskommelse för en slutgiltig beställning.

Nedan visas bilder från några av de kooperativ och sociala företag som besökts.
Fotografering gjordes av aktuell verksamhet och diverse textdokument och grafiskt materiel samlades in och efterlystes för vidare arbete.

Bilder tagna i samband med besök hos gotländska kooperativ i maj 2013.

Foton tagna i samband med besök hos t. v. Suderviljan, överst t. h. Återanvändarna, 2:a t. h. Lövsta Kooperativet, 3:e t. h. Kooperativet Gotlands Skogsägare, nederst t. h. Baltic Sea Design.Arbete med marknadsföring i gotländska kooperativ
Publicerat den 23 maj, 2013

 

Bildspel med bilder tagna i samband med rådgivning, information och fotografering i syfte att marknadsföra kooperativ.

Vid sidan av den vanliga verksamheten i de gotländska kooperativen har extra fokus sedan en tid tillbaka satts på marknadsföring. Arbete pågår med strukturering och planering för att på ett mer effektivt och strategiskt sätt än förut nå ut till kunder och befintlig marknad. Marknadsföring är ett mångsidigt och brett område av stor betydelse i alla typer av verksamheter.

Bilderna över ingressen är tagna av Thomas J. Gustafsson och Johan Öberg i samband med tidigare kurs & rådgivning i Donnerska Huset samt besök och fotografering hos Baltic Sea Design, Gotlands Skog & Miljö samt Lövstakooperativet.

Under kurserna i marknadsföring som genomfördes i april blev deltagarna
informerade om att det finns möjlighet för de kooperativ som vill att göra en så kallad rollup eller företagsbanner. En rollup kan ställas upp i konorslokalen eller användas i samband med presentation av kooperativet vid seminarier eller marknadsföringsdagar vid exempelvis Almedalsveckan.

Utbildningen arrangerades i samarbete mellan Coompanion Gotland och företaget Stenströms Information och marknadsföring. Mer information om hur marknadsföringsdagarna gick till finns att läsa i nyhetsartikel på Stenströms Information och marknadsförings hemsida.

I kooperativen utarbetas för närvarande olika strategier för att på ett effektivt och genomtänkt sätt visa upp företaget utåt. Det handlar om att kommunicera på rätt sett med lämpligt medium som exempelvis annonsering, reklam etc för att nå ut till kunder och upphandlare.

Bilder tagna i samband med information och fotografering för broschyr och kommande projekt med modernisering av hemsidor.

Besök hos kooperativ maj 2013

Bilder tagna i samband med besök hos: övre raden fr. v. Suderviljan, Gotlands Skog & Miljö (2 bilder), nedre raden fr. v. Lövstakooperativet (även överst till höger), Baltic Sea Design (2 bilder) och Återanvändarna.

Pga varierande förutsättningar som exempelvis typ av verksamhet, intresseområden, möjligheter till kontorsmiljö och utrustning med datorer, personalresurser, mån av tid etc har de olika kooperativen kommit olika långt i arbetet med sin marknadsföring.

Miljöverkstan Merkurius är det kooperativ som kommit längst med sitt arbete med marknadsföring. Kooperativet som är det senast tillkomna i Coompanion Gotland har verkstad och kontor i folkuniversitets lokaler i Visby. Hittills har två kooperativ, Miljöverkstan Merkurius och Baltic Sea Design, gjort en företagsbanner eller så kallad rollup. Design och utformning har gjorts av Dwayne Shirley som anlitats externt av Coompanion. Läs mer om Dwayne Shirley i inlägget “Ny broschyr till samtliga verksamheter”. Av utrymmesskäl kan företagsbanners tyvärr inte publiceras på denna sida.

En rollup är bärbar och väger inte så mycket men kan blir högre än två meter efter uppsättning. Den är praktisk och portabel och inte väger så mycket och kan enkelt tas med och ställas upp varhelst kooperativet vill visa upp den. Exempelvis på kontoret, receptionen samt vid seminarier, extern representation osv.

 Styrelsen Coompanion Gotland
Publicerat den 20 maj, 2013

coompstyrelse

Styrelse Coompanion 2013

Birgitta Nylund, Inger Olofsson, Inge Gustavsson, Yngve Andersson, Pia Dyvander-Johansson,

Conny Kristensen Gahnström, Mats Ladebäck, Anita NordinÅrets kooperativ 2012
Publicerat den 5 april, 2013

Priset till årets kooperativ på Gotland 2012

Priset – som är 10 000 kronor samt ett deltagande i den riksomfattande tävlingen ”Årets Kooperativ” – delas ut av COOP Gotland och Coompanion Gotland, gick till Arbetskooperativet Suderviljan i Klintehamn.

Juryns motivering:

Suderviljan har visat att det går att kombinera det sociala åtagandet, att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden ett viktigt arbete och en social gemenskap, med en utåtriktad kommersiell verksamhet som vänder sig till de boende på Gotland.

Suderviljans ambition, att utveckla det sociala företagandet och att göra det till en etablerad och viktig del av det lokala näringslivet, kan stå som ett föredöme för det sociala företagandet på Gotland.

Foto på personal från Suderviljan som tar emot pris för årets Gotländska kooperativ.

Representanter från företget Suderviljan tog emot priset för årets kooperativ

Foto: Bengt Carlenfors

Prismotivation i pdf-format.

Mer om Suderviljan:

Suderviljan, som 2013 fyller tio år, är idag välkänt för sina blommor och sitt trädgårdsarbete och fyller en viktig plats i det lokala näringslivet. I år har man också invigt nya växthus och nya arbetslokaler, vilket möjliggör ytterligare satsningar och ytterligare anställningar.

Se också: Hemsida Klintewebben

samt: Facebook