Leaderprojekt 2018 – “Stödstruktur för ny- och småföretagande”

 

Vi har beviljats stöd till vårt projekt från Leader Gute och Jordbruksverket – Europeiska regionala utvecklingsfonden och det pågår under 2018.

Projektet riktar sig till företrädesvis sociala företag och nyanlända som äger och driver företag. Projektet handlar om att stärka små företag, sociala företag och företag bland nyanlända genom att erbjuda en struktur för stödjande processer som är nödvändiga för att underlätta för företagandet. Vid projektets slut ska det finnas ett självständigt team som kan tillhandahålla stödjande processer för berörda företag. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.