Medlemmar & intressenter

Tjugotvå medlemmar

Konsum Gotland
Folkuniversitet
Gotlands Läns Hembygdsförbund
Hushållningssällskapet
LRF Gotland
Länsbygderådet
Region Gotland
Riksbyggen
Stadsmissionen Visby
S
tudieförbundet Vuxenskolan
Visby Stadsodling
Kunskapscaféerna
Suderviljan
Miljöpartiet på Gotland
Gotlands Skog och Miljö GSM
LO-distriktet Gotland
Studiefrämjandet Gotland
Återanvändarna
Visby Catering
Socialdemokraterna Gotland
Vänsterpartiet på Gotland

 

 

 

Organisation

Coompanion arbetar nätverksbaserat för att främja det gotländska företagandet. I nätverket ingår bl a medlemmar, finansiärer och syster- eller moderorganisationer.

Det finns även ett antal intressenter enligt nedanstående:

Bli medlem

Coompanion Gotland är de ekonomiska föreningarnas, kooperativa företagens, de sociala företagens och kooperationsfrämjarnas samorganisation på Gotland.

Medlem i Coompanion Gotland kan man bli som:

  • Företag / entreprenör
  • Organisation¹
  • Myndighet
  • Enskild person

(¹ organisation är de som inte är företag eller myndighet, t ex ideell förening)

Ett krav för medlemskap är att man delar Coompanions grundvärderingar och aktivt arbetar med frågor inom miljö, etik och socialt ansvar på ett strukturerat sätt.

Bli medlem i organisationen och få tillgång till erfarenheter och resurser i vårt breda nätverk.

Skriv eller maila till oss så skickar vi information, stadgar och inbetalningskort.

Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på startsidan.

loggaRegion1

loggaHemb1
loggaHush1
loggaCoop1
loggaLrf1
loggaLansb1
loggaRiksb1
loggaMiljoverk1