Organisation

Styrelsen 2017-2018

Styrelsepost Namn Telefon
Ordförande: Conny Kristensen Gahnström 070-433 12 09
Vice ordförande: Lars Danielson 072-531 51 12
Ledamöter: Eva Jupiter 070-729 91 49
Jan Svensson 070-821 89 40
Pernilla Soland 070-447 72 67
Lars Gustafsson 070-574 58 26
Birgitta Nylund 070-254 75 62
 Suppleant: Miriam Nilsson  070-821 97 14

Valberedning & revisorer

Funktion Namn Telefon
Sammankallande Sven Sandström 070-994 89 61
Revisor Sudrets Redovisningsbyrå 0498-48 13 45

Anställda

Roll Namn Epost
Verksamhetsledare
& rådgivare
Thomas Jertfelt Gustafsson thomas.jg@coompanion.se
Ekonomi & administration Anette Medbom anette.medbom@coompanion.se
Administration Carina Grönhagen carina.gronhagen@coompanion.se