Organisation

Styrelsen 2018-2019

Styrelsepost Namn Telefon
Ordförande: Conny Kristensen Gahnström 070-433 12 09
Vice ordförande: Lars Danielson 072-531 51 12
Ledamöter: Eva Jupiter 070-729 91 49
Jan Svensson 070-821 89 40
Pernilla Soland 070-447 72 67
Lars Gustafsson 070-574 58 26
Birgitta Nylund 070-254 75 62
 Suppleanter:

 

Janica Sörestedt

Åsa Ingmansson

070-609 16 77

073-940 04 37

Valberedning & revisorer

Funktion Namn Telefon
Valberedning, smk

 

Sven Sandström

Lilian Stenman

070-994 89 61

073-885 15 47

Revisor Barbro Hallgren 076-239 74 22

Anställda

Roll Namn Epost
Verksamhetsledare
& rådgivare
Thomas Jertfelt Gustafsson thomas.jg@coompanion.se
Ekonomi & administration Anette Medbom anette.medbom@coompanion.se