Organisation

Styrelsen 2020-2021

Styrelsepost Namn Telefon
Ordförande: John Gambe
Vice ordförande: Åsa Ingmansson
Ledamöter: Eva Jupiter
Jenny Lennhammar
Björn Ahlsén
Lisa Larsson
Aino Friberg Hansson
 Suppleanter:

 

Britt Landergren Wolter

Thomas Gustafsson

 

 

Valberedning & revisorer

Funktion Namn Telefon
Valberedning, smk

 

 

Sven Sandström

Beata Afzelius

Jan Svensson

 

 

Revisor Barbro Hallgren 076-239 74 22

Övriga

Roll Namn Epost
Verksamhetsledare
& rådgivare
Thomas Jertfelt Gustafsson thomas.jg@coompanion.se
Projektledare AEK Magnus Bäckström magnus,backstrom@coompanion.se
Ordf. styrgrupp AEK Birgitta Nylund