Våra Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: “Stödstruktur för ny- och småföretagande”

Coompanion Gotland driver just nu under 2018 ett projekt där vi fått pengar från Leader Gute och Jordbruksverket – Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektet syftar till att, under Coompanion Gotlands ledning, starta ett företag som tar hand om dom “stödjande processerna” för små nyföretagare och för företag som räknas till “Arbetsintegrerande sociala företag” (ASF) och bland nyanlända. Ex på stödjande process kan vara administration, ekonomi och marknadsföring.

Sammanfattning av arbete med projekt Stödstruktur under 2017 och fram till kursstart 2018.

Arbetet kan indelas i tre faser:

  1. Vi hade kontakt med företagen som tidigare visat intresse för projektet och hade mer djuplodande samtal angående vilket ansvar de skulle ha under projektet. Det handlade om löner, praktikplats, ekonomisystem, etcetera.
  2. Nästa steg var att intervjua de personer som arbetar ekonomi- administration, tillsammans med någon ur ledningen alternativt styrelsen för företaget. Vi klargjorde då vilka förväntningar och krav vi hade på deltagarna, och också på hur deltagarna skulle backas upp av företagsledningarna. Vi hade kontakt med Arbetsförmedling och informerade om utbildningen, på tjänstemannanivå, och att vi önskade deltagare från AF.
  3. Praktiska förberedelser, utbildningsmaterial anskaffades eller färdigställdes, lokaler iordningställdes, kringservice ordnades. Rekrytering av utbildare.

Verksamhet, perioden 1/3 till 30/9

Under våren, fram till sommaruppehållet, har fokus varit på ”basfärdigheter”, d.v.s. ekonomi och administration. Schemat har varit två halvdagar teori, två halvdagar gemensam praktik och tre dagar praktik på företag.

Färdigheterna har, vad gäller ekonomi, varit inriktade på bokföring, kostnadsuppdelning och fakturering. Den administrativa delen har haft tyngdpunkten på ett företags ”stödjande processer”. Med dessa avses det som vi inte direkt ser ger intäkter, men som måste till, jämte det utförda arbetet. Till detta hör: offertering, avtalsförståels (avtalsrätt: uppdrags-, köpe-, hyres-, konsumentavtal etcetera), kunduppföljning, statistik, nyckeltal.

Mer information kommer…….

Sommaravslutning med deltagarna i Eksta.

 

Ansvariga för projektet är: Thomas Jertfelt Gustafsson och Anette Medbom – kontakta oss gärna för frågor!

Thomas 0730-580 540

Anette 0739-827 380